Horgászrend

E szabályzat rendeltetése, hogy elősegítse a horgászat céljának érvényesülését, a halfogást sportszerű eszközökkel és módszerekkel, a kifogott hallal való ésszerű kíméletes bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését, az egészséges kikapcsolódást a természetben. Végül meghatározza azokat az etikai normák, amelyek mindenki számára biztosítják a szabadidő zavartalan eltöltését.

I. A HORGÁSZAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

 1. 1./ A Zöld-Tócsa Kft (továbbiakban Kft) területén horgászni, tartózkodni, csak nyitvatartási időben lehet, az árjegyzékben meghatározott napi, vagy éves díj megfizetése és a halőrháznál történő regisztráció elvégzése és horgászat esetén az érvényes „Állami Horgászjegy” bemutatása után.
 2. 2./ Általános nyitva tartás: I. 04.01.-től 09.30.ig: 07.-órától 19.-óráig., II. 10.01.-től 03.31.-ig: 08.-órától 16.-óráig.
 3. 3./ Éjszakai horgászat: I. időszak alatt, szombatról vasárnapra virradóan 19.-órától 07.-óráig, előzetes regisztráció esetén.
 4. 4./ Rendezvénynapokon a nyitva tartás részleges, vagy szünetel.
 5. 5./ Horgászni csak a Kft által, a szigeten kijelölt helyeken szabad.
 6. 6./ Egy horgász egyszerre maximum két felszereléssel (bottal) horgászhat.
 7. 7./ A pergető és a gereblyéző horgászat tilos. Gereblyézésnek minősül a csali nélküli szabályos készség rángatása, vontatása is.
 8. 8./ Adalékanyagokat tartalmazó etetőanyagot - a horgászvíz minőségének védelme érdekében - használni tilos, mely alól az egyetlen kivételt, korlátozott mennyiségben, a puhított (áztatott, főzött) szemes, vagy darált takarmány (búza, kukorica) jelent.
 9. 9./ A megfogott halat csak merítőszák segítségével lehet a vízből kiemelni.
 10. 10./ A horgászat során kifogott halat, mely nem kerül elvitelre, azonnal és sebfertőtlenítés után, kíméletesen kell a vízbe visszahelyezni.
 11. 11./ A horogszabadító használata az elvitelre nem kerülő halnál tilos, az elnyelt horog esetében a zsinórt, a hal szája előtti részen el kell vágni, s a halat ezután, azonnal és kíméletesen kell a vízbe visszahelyezni.
 12. 12./ A kifogott hal tárolására fém, és más anyagú, de merevítő-bordát nem tartalmazó haltartót nem lehet használni.
 13. 13./ A horgászat során a kifogott halat, csak akkor lehet a haltartó-szákban elhelyezni, ha az elvitelre kerül, melynek mérlegelése és kifizetése távozáskor történik, a kifüggesztett árjegyzék szerint.
 14. 14./ A sporthorgász jegyet váltó a kifogott nemes-halak közül az elsőt köteles megtartani, kifizetni.
 15. 15./ Jelenleg fajonkénti méretkorlátozás és tilalom nincs. Ez alól kivételt jelentenek a halőrháznál kifüggesztett „ÁRLISTA”-ban szereplő aktuális kivételek.
 16. 16./ Éjszakai horgászatnál kötelező a horgászhely megvilágítása.
 17. 17./ 14 év alatti horgász, csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat.

II. A HORGÁSZAT ETIKAI SZABÁLYAI

A horgászat etikai szabályai azok az emberi magatartásbeli normák, amelyeket a kulturált ember megad másoknak és elvár másoktól. A horgászok vízparti magatartása alapján ítélik meg az egész horgásztársadalmat. Az etikai szabályok durva megsértésekor a horgászt a Kft kitiltja a tó területéről.

 1. 1./ A kulturált emberhez méltó magatartás érdekében horgászat előtt és közben köteles tartózkodni a szeszes italok fogyasztásától, ami súlyos baleset okozója is lehet a vízparton. Amennyiben alkoholt fogyasztott, akkor köteles a tó területét, minden figyelmeztetés nélkül azonnal elhagyni. Amennyiben ezt nem teszi, akkor ez az etikai szabályok durva megsértésének minősül.
 2. 2./ A horgász, ha rádiót vagy magnetofont visz magával, azt csak fülhallgatóval használhatja, nehogy mások pihenését zavarja. Kerülnie kell a kiabálást, hangoskodást és tartózkodjon a másokat megbotránkoztató trágár beszédtől.
 3. 3./ A már látogatott horgászhelyen a később érkezők úgy helyezkedjenek el, hogy az ott lévőket a horgászásban ne zavarják és készségeik bevetése, ne jelentsen balesetveszélyt.
 4. 4./ Ha valahol sorozatosan kívülről akad a halba a horog, akkor a halállomány kímélése érdekében változtassunk helyet vagy módszert.
 5. 5./ A horgász óvja és védje a halállományt, de ne irigyelje másoktól a halfogást, sőt tapasztalataival, tanácsaival segítse horgásztársait, mindenekelőtt a fiatalokat, a kezdőket és az ország más tájairól érkezett horgász-turistákat, valamint azokat, akik arra idős koruk vagy testi fogyatékosságuk miatt fokozottabb mértékben rászorulnak.
 6. 6./ A horgász a halállomány védelme érdekében végzett ellenőrzéseket ne tekintse indokolatlan zaklatásnak, segítse a halőrök felelősségteljes munkáját, amit a becsületes horgászokért végeznek.
 7. 7./ A horgász tekintse kötelességének a környezetvédelmi munkában való részvételt.
 8. 8./ Szemetet, étel-, és horgászcsali-maradékot, a horgászhelyen hátrahagyni tilos. Ha a parton nincs szemétgyűjtő, a horgász köteles a horgászhely elhagyásakor magával vinni a szemetet.

 

Az e szabályoktól való eltérés esetén, a halőr felszólítására a horgász köteles azonnal, a Kft területét elhagyni.
A horgászrend módosításának, kiegészítésének betartása, a horgászat megkezdése után is kötelező.
E szabályzat bármely részének korlátozás és értesítés nélküli módosítási jogát, melynek visszamenőleges hatálya nincs, a Zöld-Tócsa Kft fenntartja magának. Azonban a változtatások csak akkor lépnek életbe, ha ezeket a Kft a horgásztónál írott formában kifüggesztette.
Érvényes: 2014. január 01.-től visszavonásig.

2014-01-01

 

ZÖLD-TÓCSA KFT